Privacyverklaring Emma interieuradvies

In dit document informeren wij klanten, bezoekers van de website, ontvangers van email over het gebruik van persoonsgegevens door Emma interieuradvies, zoals we dat vastgelegd hebben in het privacybeleid van Emma interieuradvies.

Dit beleid heeft tot doel het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van klanten van Emma interieuradvies en van bezoekers van de websites van Emma interieuradvies.

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en door wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

De ingangsdatum voor de geldigheid van dit beleid is 01/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van deze verklaring.

Definities

Persoonsgegeven: een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Zie verder: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens

Cookie: een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Welke persoonsgegevens verzamelt Emma Interieuradvies?

Emma interieuradvies legt van haar klanten naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres vast.

Van de bezoekers van de website wordt door Google een deel van het IP-adres vastgelegd.

Wie heeft inzage in deze persoonsgegevens?

Emma interieuradvies verstrekt haar bedrijfsgegevens aan haar belastingconsulent in het kader van de belastingplicht. Onze webhost en internetprovider registreren data, waaronder websitebezoek en emailcorrespondentie. Emma interieuradvies kiest haar providers met uiterste zorg en gelet op hun omgang met data en privacy. Via de website beschikt Emma interieuradvies niet zelf over persoonsgegevens van bezoekers.

Wat is de bewaartermijn van de persoonsgegevens?

Als u een offerte opvraagt, maar geen dienst afneemt, verwijderen wij na een maand uw gegevens. Als u een dienst afneemt, zijn wij gehouden aan de bewaartermijn van de belastingdienst. Wanneer deze termijn afloopt verwijderen wij uw gegevens.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens:

U hebt recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met Joke Stephan op. Bij voorkeur per email.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Emma Interieuradvies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Emma-Interieuradvies maakt ook gebruik functionele, analytische en tracking cookies.

1) Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op de website(s) van Emma-Interieuradvies te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van website(s) van Emma-interieuradvies te onthouden.

2) Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de Emma-interieurwebsite te analyseren.

Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Emma-interieuradvies weet welke (onderdelen) van haar website(s) populair zijn.

3) Voor social media tracking: Pinterest.

Social media zijn een aantrekkelijke service voor de bezoeker en website-eigenaar om het makkelijk te maken content te delen met connecties. Een bijkomend voordeel voor de gebruiker is dat hij in één oogopslag kan zien wie van zijn connecties dit artikel ook interessant vinden. Wat de bezoeker echter niet ziet (en de website-eigenaar vaak niet weet), is dat de netwerken door middel van deze kleine buttons ongemerkt het surfgedrag en daarmee interesses en voorkeuren van internetgebruikers in kaart brengen met behulp van cookies, zelfs als er niet op de buttons wordt geklikt. De netwerken kunnen de met cookies verzamelde informatie toevoegen aan hun eigen data en daarmee betere profielen van gebruikers opbouwen. Op basis hiervan kunnen ze gerichtere advertentieruimte verkopen.

Volgens de cookiewetgeving zijn website-eigenaren verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies op hun website. Ook cookies van derden en dus ook van social-media-netwerken.

Google

Emma maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik en de vindbaarheid van haar website te optimaliseren. Ten behoeve hiervan verwerkt Google met analytische cookies in onze opdracht gegevens van websitebezoekers.

Met Google Analytics is een overeenkomst afgesloten, waarbij Emma interieuradvies uw privacy zoveel mogelijk waarborgt.

Klacht

Emma Interieuradvies wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

VPN-adres

Als u uw IP adres wilt verbergen, kunt u een VPN (Virtueel Privé Netwerk) instellen, die uw echte IP adres verbergt achter een ander IP adres wanneer u online gaat. Voor meer informatie: https://www.expressvpn.com/nl/what-is-my-ip/hide-my-ip

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

Contactgegevens
Emma-interieuradvies
Brandewijnsteeg 45, 1011
GN Amsterdam
T 06 125 68 456
E info@emma-interieuradvies.nl

Contactpersoon voor privacyzaken
Joke Stephan

telefoonnummer
06 125 68 456
e-mail
info@emma-interieuradvies.nl
Bel of mail mij graag voor een afspraak.