Nieuwbouw en meerwerk

  • interieurontwerp-nieuwbouw

nieuwbouw en meerwerk

In dit blog het persoonlijk verslag van Ben.

Hij koopt in 2019 een nog te bouwen nieuwbouw appartement.

deel 1: masterplan gevraagd

Ben: “Een jaar of vijf geleden wist ik het ineens. Dit huis is te groot voor mij alleen,  ik wil anders wonen.

De kinderen waren het huis uit. Ik was alleen komen te staan. De jaren-30 woning waarin mijn gezin en ik sinds ’86 woonde werkte niet meer voor mij. De grootte, het onderhoud, de tuin….ik wilde meer comfort, nog duurzamer en vooral een huis dat me minder tijd zou kosten.

In de zoektocht naar een nieuwe woning kwam ik al snel op nieuwbouw uit, omdat alleen zo mijn ultieme wens van een energie-neutrale woning gerealiseerd kon worden.

Oh ja, ik wilde ook droge voeten houden bij een eventuele stijging van wateroverlast als gevolg van klimaatverandering en bodemdaling. Rijkswaterstaat heeft daar een mooie app voor: ‘overstroom ik?’ https://www.overstroomik.nl/

Gelukt! September 2019 werd ik de trotse bezitter van een nog te bouwen appartement. Het bouwproces zou vanaf september 2019 anderhalf jaar gaan duren.

De bouwer stelde een kopers-begeleider aan en in de communicatie kwam al spoedig een tijdpad op tafel voor het individuele meerwerk: de besluitvorming over alles wat met bouw in ook al met inrichting te maken heeft:

  • Wil je de indeling standaard houden zoals door de architect is voorgesteld of juist niet. Andere wensen moeten dan vrij snel worden besproken en ingetekend, waarbij alle consequenties voor aansluitingen en andere ruimtes direct in kaart worden gebracht.
  • Er worden, naast bezoeken aan showrooms, verschillende apps en tools geïnstalleerd voor visuele presentatie van alle opties in het keuzeproces. Inclusief een specifieke site voor de keuze van de deuren. Welke waar. Overal deuren of zijn er ook andere keuzes denkbaar? Deurklinken, kozijnen, etc.
  • Een keuken, gekocht bij een door de bouwer aanbevolen leverancier, kan in de planning van het bouwproces ingepast worden, mits een strenge deadline wordt gehanteerd.
  • Sanitair en tegels voor badkamer en toilet, ook bij een aanbevolen leverancier, vragen eveneens om keuze in deze allereerste fase.
  • Vroegtijdig overleg met de installateur is nodig om tijdig alle elektra- en ICT- specificaties in te kunnen passen in de bouwplannen.

We hebben het dan nog niet over de inrichting, de keuze van de vloer en andere bepalende elementen.

In enkele maanden tijds werden in een tamelijk strak schema deze vitale beslissingen gevraagd. Alles voordat de bouw überhaupt begonnen is.

Dit hele proces vraagt eigenlijk om een samenhangend beeld van hoe de woning er qua indeling en vooral ook qua inrichting globaal uit komt te zien.

In die vraag naar samenhang sta je alleen. Want op alle fronten heb je te maken met specialisten op deelterreinen. Geen van hen gaat zich bemoeien met jouw samenhang. Een sterk beeld van indeling en interieur, jouw eigen masterplan, is eigenlijk al gewenst zodra de eerste bouwtekening beschikbaar is.

Dat vraagt om hulp, om deskundig advies. Want hoe deskundig ik ook ben als het om mijn ideeën over wonen gaat, hoe die wensen in samenhang te realiseren, is iets anders.”

- wordt vervolgd-