Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

  • interieurontwerp nieuwbouw

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zit in de lift. Dat is niet zo gek in een tijd waarin mensen steeds meer zelf doen. CPO is een vorm van bouwen in eigen beheer met een groep gelijkgestemden. Toekomstige bewoners zijn samen opdrachtgever voor hun eigen nieuwbouw- of herbestemmingsproject. Het is daarmee ook een vorm van sociale projectontwikkeling. Alle besluiten over de woon- en leefvorm worden gezamenlijk door de toekomstige bewoners genomen.

Na een fase van oriënteren (Wie gaat er meedoen? Wat willen we? Waar gaan we bouwen?) richten de initiatiefnemers een vereniging op. Meestal wordt ook een adviseur aangetrokken, want er komt veel kijken bij de rol van opdrachtgever. Het uiteindelijke ontwerp moet passen binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Ook moet er met veel partijen worden onderhandeld.

De deelnemers in het project dragen zelf het risico. Al in het voortraject wordt door iedereen geld ingelegd. Daar staat tegenover dat de toekomstige bewoners volledige zeggenschap hebben over het ontwerp, de manier van bouwen, de materialen en de afwerking. Er kan goedkoper worden gebouwd, omdat er geen kosten van een projectontwikkelaar zijn. Bovendien sparen de deelnemers geld uit door zelf een deel van het voorbereidend werk te doen samen met de adviseur.

Lange adem

Samen ontwerpen en laten bouwen is wel vaak een kwestie van lange adem. Er moeten veel grote en kleine beslissingen in gezamenlijkheid worden genomen en er doen zich altijd onverwachte hindernissen voor. De beloning daarvoor is een woning die helemaal eigen voelt, buren met wie je door één deur kunt en trots op het samen behaalde resultaat. Ruim 10 jaar geleden was ik betrokken bij CPO Vrijburcht waar ik een groepswoning inrichtte. Zowel de lange adem als de beloning heb ik toen ervaren.

Ook bij het interieurontwerp kan samen oriënteren voordeel hebben. Samen kiezen voor één keukenleverancier levert korting op. Dat geldt ook voor andere onderdelen, zoals het sanitair en de vloeren. Maar een goed en passend interieurontwerp vergt hoe dan ook veel aandacht.

Emma Interieuradvies wordt regelmatig door toekomstige gevraagd om in een vroeg stadium mee te denken. Dat geeft rust aan het proces, omdat verkeerde keuzes en weggegooid geld zo voorkomen kunnen worden.

In Amsterdam zijn veel mogelijkheden voor samen bouwen. Onder andere https://www.obvion.nl/blog/Huis-bouwen/leukste-CPO-projecten-NL.htm

Wooncoöperatie de Warren is een bijzonder project.
Er zijn concepten ontwikkeld door architectenbureaus, zoals Superlofts van De Hoofden. Beide met veel aandacht voor duurzaamheid.
Ook heeft de gemeente een website waarop bouwgroepen zich presenteren en nieuwe leden werven.

Wordt vervolgd.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)