Wonen op IJburg

Op het Steigereiland, het eiland waar je aankomt op IJburg vanuit het centrum van Amsterdam, komt een iconisch woongebouw met 380 koop- en huurappartementen, het Sluishuis. Bijzonder is de vorm, die maakt dat het water ook vanonder het gebouw het licht weerkaatst. Het Sluishuis is door de gemeente Amsterdam gekozen als markant, duurzaam ontwerp dat bewoners en bezoekers in IJburg zal verwelkomen. Er zijn woningen voor veel verschillende doelgroepen: van middenhuur tot koop, van alleenstaand tot grote huishoudens zoals meergeneratiegezinnen. Er komen terraswoningen aan het water. Ook varende woonschepen kunnen er aanliggen, net als op andere plekken in IJburg.

Het is een typisch Amsterdamse mix van wonen aan het water en ook een goed voorbeeld van het wonen van de toekomst. Behalve dat de materialen  duurzaam zijn – er wordt gebruik gemaakt van recyclebaar beton en hout – is het gebouw energieneutraal.

De mix van typen woningen maakt dat het Sluishuis op IJburg is afgestemd op nieuwe behoeften in het wonen: voorzieningen delen, generaties of gelijkgestemden bij elkaar. Wonen, werk en zorg raken steeds meer met elkaar vervlochten. Door een andere bevolkingssamenstelling is de vraag naar woningen meer divers geworden. Dat betekent onder andere dat nieuwbouwcomplexen worden gebouwd met het oog op flexibiliteit in woonvormen.

De uitgave Nieuw Wonen. Wonen op weg naar 2040  laat zien hoe het wonen aan het veranderen is. In 2040 zullen er volgens de voorspellingen 800.000 meer huishoudens in Nederland zijn dan nu. Er is een trend naar kleinere woningen door ruimtegebrek, geldgebrek en doordat meer mensen alleen leven. In 2040 is naar verwachting 41% van de huishoudens een éénpersoons­huishouden. Daarnaast is er de opkomst van nieuwe woonvormen zoals de kluswoning, woningdelen en microwonen, zoals de Tiny House movement voorstaat. Economische onzekerheid en de wens om duurzamer en meer in verbondenheid te leven liggen aan de basis van zulke nieuwe woonconcepten. Duurzaamheid is ook los van woonvorm een belangrijke trend. In 2050 zal de hele woningvoorraad (7,3 miljoen huizen) energieneutraal moeten zijn. Dan is er nog de verandering in het gebruik van de woning. Wonen en werken zijn verweven geraakt en zorg gebeurt steeds meer thuis. Woningen worden dus multifunctioneler. Onder de technologie in opkomst is met name de domotica belangrijk. In de zorg in huis en bij het leeftijdbestendig wonen kan domotica een rol spelen, bijvoorbeeld in de vorm van valsensoren en bewegingsmelders.

Er zijn in het Sluishuis goede mogelijkheden voor wonen 60+, zowel gelijkvloers als bijvoorbeeld kangoeroewonen. Bij kangoeroewonen wonen één of meer generaties samen in één woning. De oudere en de jongere generatie hebben allebei een afgescheide, zelfstandige privéruimte. Vanuit ruimtelijk en architectonisch perspectief zitten ze elkaar beslist niet op de lippen. Het concept van een kangoeroewoning gaat uit van de verbeelding van een mammakangoeroe met haar kleine jong dat lekker warm en veilig in de buidel zit. Twee, of misschien wel drie generaties wonen in een kangoeroewoning samen, in hetzelfde huis, maar toch apart. Het jong dat veilig in de buidel zit, kan inderdaad een baby zijn, maar ook een oudere die zorg behoeft.

Emma interieuradvies ontwikkelt graag ideeën voor de verschillende typen woningen, in de vorm van een interieuradvies of interieurontwerp. Een interieurontwerp omvat onder meer lichtadvies, kleuradvies, akoestisch advies etc. Een huis, een appartement is een leefruimte, een thuis. Waar we eten, slapen, spelen, werken en luieren, alleen en met anderen. Dat doen we allemaal en dat doet iedereen anders. Mijn werk richt zich op het vormgeven van die leefruimte met een interieuradvies op maat.

Bewaren

Bewaren