Amstelkwartier
2 november 2016
Bouwen in hout

Amstelkwartier

 

Amstelkwartie
Amstelkwartier is de nieuwe stadswijk aan de Amstel, gelegen tussen Oud-Zuid en De Watergraafsmeer. In deze wijk worden ca 4.000 woningen , winkels en bedrijven gerealiseerd. Momenteel zijn er circa 1000 woningen opgeleverd en is de eerste basisschool geopend. Ook de aanleg van het nieuwe stadspark Somerlust aan de Amstel is inmiddels voltooid.
In de loop van 2017 wordt met de bouw van een 73 meter hoge woontoren van 21 verdiepingen begonnen.  Een toren met een spannend gevelontwerp, waarbij balkons schijnbaar willekeurig in- en uitgeschoven worden. Er worden circa 55 appartementen gerealiseerd. De kopers krijgen een grote keuzevrijheid: in grootte, in aantal woonlagen,  in de positie van kamers, buitenruimtes en vides.

Maar dat is allemaal niet wat de woontoren zo bijzonder maakt. Dat is, dat de toren voornamelijk wordt gebouwd uit hout en daarmee in Nederland voorlopig het hoogste gebouw van hout is.
Bouwen in hout is één van de meest besproken innovaties in duurzame bouw. Waarom? Bomen zuiveren de lucht en produceren zuurstof (O2). Bovendien nemen groeiende bomen CO2. Dat betekent dat bossen het broeikaseffect verminderen en daarmee klimaatverandering tegengaan. Daarnaast houden ze water en grond vast en gaan daarmee erosie tegen.
In één kubieke meter hout is 0,9 ton CO2 opgeslagen. Per jaar nemen alle bossen en planten op de wereld 123 miljard ton CO2 op, waarvan het tropisch regenwoud een derde deel voor haar rekening neemt.
In het hout dat voor de bouw wordt gebruikt – duurzaam Europees naaldhout – is ruim drieduizend ton broeikasgas opgeslagen. Wanneer het complex met beton zou worden gebouwd, zou dat juist zorgen voor tweeduizend ton extra CO2-uitstoot.
Daarnaast wordt het gebouw voorzien van 1.250 m2 zonnepanelen voor de opwekking van duurzame energie en wordt het afval water gezuiverd door een helofytenfilter op het dak.

Een helofytenfilter filtert met behulp van helofyten. Helofyten is de verzamelnaam van planten die boven water groeien maar met hun wortels in zeer natte grond groeien, zoals krabbescheer en kalmoes. Zelfs in de waterbodem waar geen zuurstof is kunnen zij wortelen. Helofyten kunnen namelijk zelf zuurstof naar hun wortels transporteren. De zuurstof die zij transporteren voorziet ook bacteriën en andere micro-organismen van zuurstof. Zo kunnen zij in de bodem en in het water allerlei afbraakprocessen op gang houden. Het voordeel voor de plant is dat de vrijgekomen stoffen direct als voeding beschikbaar is waardoor veel helofyten dan ook flink kunnen groeien.

Er is een nadeel verbonden aan een gebouw van hout: de geluidsisolatie tussen de woningen onderling. In de constructie van Haut zijn daarom maatregelen genomen, zoals zwevende vloeren, om voldoende isolatie te bewerkstelligen.

Verwacht wordt dat in 2019 de eerste appartementen worden opgeleverd.